KVALITA INOVÁCIA PROSPERITA, Vol. IV,  No 1, 2000

QUALITY INNOVATION PROSPERITY, Vol. IV,  No 1, 2000

OBSAH
[ content ]

ABSTRAKTY
[ABSTRACTS]
názov clánku>>>
ANALÝZA A SYNTÉZA VIACHLADISKOVÝCH VÝROBNÝCH STRATÉGIÍ
ANALYTICKÝM HIERARCHICKÝM POSTUPOM PROCESU

aj v pdf formáte
[ ANALYSING AND SYNTHESISING MULTIFOCUSED MANUFACTURING STRATEGIES
  BY ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS ]

autor>>>
JOSU TAKALA

názov clánku>>>
NEUSTÁLE ZLEPŠOVANIE V SYSTÉMOCH MANAŽÉRSTVA KVALITY
aj v pdf formáte
[ CONTINUAL IMPROVEMENT WITHIN THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS ]

autor>>>
JIRÍ PLURA

názov clánku>>>
RACIONALIZACNÉ FUNKCIE PROCESU VYBAVOVANIA OBJEDNÁVOK PRE
ZVÝŠENIE PRODUKTIVITY A PRUŽNOSTI

aj v pdf formáte
[ STREAMLINING ORDER FULFILLMENT PROCESS FUNCTIONS FOR
  HIGHER PRODUCTIVITY AND FLEXIBILITY ]

autor>>>
OLLI-PEKKA K. HILMOLA

názov clánku>>>
TAGUCHIHO PRÍSTUP K INŽINIERSTVU KVALITY
aj v pdf formáte
[ TAGUCHI´S APPROACH TO QUALITY ENGINEERING ]

autor>>>
MILAN TEREK
LUBICA HRNCIAROVÁ

názov clánku>>>
ZLEPŠOVANIE PROCESOV VO VÝROBNÝCH SYSTÉMOCH
[ PROCESS IMPROVEMENT IN PRODUCTION ]

autor>>>
MARCELA HALUŠKOVÁ

názov clánku>>>
INDEXY SPÔSOBILOSTI PROCESU A PERCENTO NEZHODNÝCH VÝROBKOV
[ PROCESS CAPABILITY INDICES AND PERCENTAGE NON-CORFORMING PRODUCTS ]

autor>>>
MILAN TEREK
LUBICA HRNCIAROVÁ

názov clánku>>>
PROGRAMOVANIE PLC PODLA NORMY IEC 1131-1
[ PLC PROGRAMMING ACCORDING TO IEC 1131-1 NORM ]

autor>>>
MICHAL GIRMAN

názov clánku>>>
MODELY A ŠTANDARDY PRE ZLEPŠOVANIE PROCESOV V MALÝCH SOFTVÉROVÝCH FIRMÁCH
[ MODELS AND STANDATDS FOR PROCESS IMPROVEMENT IN SMALL SOFTWARE COPANIES ]

autor>>>
PETER BOBER

názov clánku>>>
VPLYV POUŽITIA STATICKÝCH VÝKONOVÝCH POLOVODICOVÝCH MENICOV
NA KVALITU PARAMETROV ELEKTRICKEJ NAPÁJACEJ SIETE

[ INFLUENCE OF UTILIZING STATIC POWER SEMICONDUCTOR CONVERTORS
  ON QUALITY OF ELECTRICAL POWER LINE PARAMETERS ]

autor>>>
DOBROSLAV KOVÁC
IRENA KOVÁCOVÁ

RECENZIE NOVÝCH KNÍH
[ NEW BOOKS REVIEW ]

Tošenovský-Noskievicová>>>
Statistické metody pro zlepšování jakosti

Terek-Hrnciarová>>>
Štatistické riadenie kvality
POKYNY PRE AUTOROV
[ INSTRUCTIONS FOR AUTHORS ]
REDAKCIA
[ EDITOR´S OFFICE ]
 
 


designed & produced by Kusnirik    ©2001